Профил на купувача

 

Търг за отдаване под наем имоти публична общинска собственост    публикувано на: 08.07.2021 г.  

 

Доставка на консумативи и реактиви за КЛ и микробиологична лаборатория  публикувано на: 20.03.2020 г.

 

Доставка на консумативи и реактиви за КЛ и микробиолог. лаборатория  публикувано на: 13.2.2020 г.  ПРЕКРАТЕНА

 

Доставка на медикаменти 2020 г.   публикувано на: 17.1.2020 г.

 

Доставка на хранителни продукти от 22.01.2019 г.

 

Обява за обществена поръчка на стойност по 20 ал.3 от ЗОП от 22.12.2017 г.

 

Доставка на медикаменти и медицински консумативи 2017 г-2019 г.

 

Търг за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП от 02.11.2016 г

 

 

 

 

 

 

 

Total Page Visits: 2051 - Today Page Visits: 4