Профил на купувача

 

 

Обявление за инвестиционно предложение

 

     „СБАЛПФЗ-Враца“ ЕООД разполага с кислородна инсталация, но кислородните постове са само 33, недостатъчни за провеждане на кислородна терапия в пълен обем на всички пациенти в лечебното заведение. Предстои разширение на кислородната инсталация с нови 47 поста. По този начин всички места в болницата ще бъдат захранени с източници на кислород.

     С оглед на предстоящото разширяване е необходимо подсигуряването на постоянен източник на кислород, който да задоволи нуждите от кислородоподаване.

     „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца“ ЕООД има следното инвестиционно предложение:

     Да изгради фундамент и да монтира криогенен резервоар за вертикален монтаж за съхраняване на течен кислород за медицински нужди  с обем до 5 м3  на имота на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца, находящ се на ул. „Генерал Леонов“ № 93,  както и да  изпълни строително-монтажни работи за изграждане на нова външна газова връзка за медицински кислород, свързваща резервоара със сградната инсталация за медицински кислород.

 

Търг за отдаване под наем имоти публична общинска собственост    публикувано на: 08.07.2021 г.  

 

Доставка на консумативи и реактиви за КЛ и микробиологична лаборатория  публикувано на: 20.03.2020 г.

 

Доставка на консумативи и реактиви за КЛ и микробиолог. лаборатория  публикувано на: 13.2.2020 г.  ПРЕКРАТЕНА

 

Доставка на медикаменти 2020 г.   публикувано на: 17.1.2020 г.

 

Доставка на хранителни продукти от 22.01.2019 г.

 

Обява за обществена поръчка на стойност по 20 ал.3 от ЗОП от 22.12.2017 г.

 

Доставка на медикаменти и медицински консумативи 2017 г-2019 г.

 

Търг за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП от 02.11.2016 г

 

 

 

 

 

 

 

Total Page Visits: 2839 - Today Page Visits: 4