Консултативно-диагностичен блок

 

 

А. Консултативно-диагностично отделение

      І. Консултативни кабинети

1.Консултативен кабинет за туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания

2.Консултативен кабинет за детска пулмология и фтизиатрия

  ІІ. Диагностични кабинети

  1. Кабинет за белодробна функционална диагностика
  2. Бронхологичен кабинет
  3. Кабинет за туберкулинодиагностика
  4. Регистър за диспансерно болни

Б. Медико-диагностични лаборатории

  1. Микробиологична лаборатория – с ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Микробиология“

         1А. Микробиологичната лаборатория осъществява дейност и като лаборатория по туберкулоза от средно ниво в изпълнение на медицински стандарт по „Микробиология“

  1. Клинична лаборатория – с ІІ-ро ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Клинична лаборатория“

В. Отделения без легла

  1. Отделение по образна диагностика – с І-во ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Образна диагностика“

 

 

“кликнете” върху снимката, за да разгледате галерията

  cabinets  
 

 

Total Page Visits: 879 - Today Page Visits: 1