Прием на болни

 

Ако състоянието Ви налага приемане в болницата, в приемно-консултативният кабинет ще бъдете уведомени за възможностите по време на лечението и престоя Ви. Потребителска такса, както и за стойността на лечението, ако не сте здравноосигурен или се налага доплащане /при допълнителни услуги, паркинг и др./.

Вие можете да бъдете приети за болнично лечение след консултация със специалист в Приемните кабинети на Консултативно-диагностичен блок по един от следните начина:

 • Като задължително здравноосигурено лице с Направление №7 (за хоспитализация) от личния Ви лекар или специалист, или друго лечебно заведение. Постъпването за болнично лечение, независимо от това, че имате необходимото направление, става единствено и само по преценка на съответния специалист на Консултативно-диагностичен блок на болницата. Направление №7 за хоспитализация може да Ви бъде издадено и от нашата болница, независимо дали сте преминал преглед по НЗОК или платена консултация.
 • Ако не сте здравноосигурено лице или нямате необходимото направление – срещу заплащане по ценоразписа на болницата.
  • Изключения: 
  • заплащат здравнонеосигурените пациенти в случай, че се касае за лечение на туберкулоза;
  • не заплащат здравнонеосигурени социално слаби пациенти с извън закона за социално подпомагане с попълване на съответни документи на регистратура.
 • Ако сте допълнително здравно осигурен, разходите Ви ще бъдат покрити от Вашия здравен фонд. Предварително попитайте, дали болницата има сключен договор с Вашия фонд.
 • Пациенти граждани на Европейския съюз се третират, като здравноосигурени лица, ако представят здравноосигурителна карта. Във всички останали граждани чуждите граждани се лекуват срещу заплащане по ценоразписа на болницата.
 • Пациенти в спешно състояние, без оглед на здравноосигурителния им статус се приемат с предимство и се лекуват в болницата до стабилизирането им и насочване към други специализирани структури за лечение.
 • Придружители на пациентите, заплащат престоя си по ценоразписа на болницата.

Приемът на пациенти за болнично лечение се осъществява в приемно-консултативният кабинет на консултативно-диагностичен блок в който, чрез прецизиране, основаващо се на критерии за спешност:

 • пациентите се приемат незабавно;
 • пациентите се включват в “лист на чакащи”, чрез който се планира датата на приема;
 • пациентите се връщат когато нямат показания за хоспитализация, на изпратилите ги лечебни заведения с указания за лечение в извънболнична обстановка.

Клинични пътеки

Списък с клиничните пътеки за лечение в болнични условия, по които “СБАЛПФЗ-Враца” ЕООД гр. Враца има договор с Националната здравноосигурителна каса.

 • Хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация.
 • Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст.
 • Бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп при лица над 18 годишна възраст.
 • Гнойни – възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
 • Бронхоскопски процедури – диагостични и терапевтични, при заболявания на бронхо-белодробната система.
 • Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години.

 

 Приемат се пациенти с диагноза “Туберкулоза” за активна фаза за лечение.

Не се приемат в лечебното заведение:

 • Пациенти в ремисия на белодробни болести и нуждаещи се единствено от хигиенно диетичен режим.
 • Пациенти под 18 годишна възраст.
 • Пациенти по социални индикации.

Какво е необходимо да вземете със себе си при постъпване в болницата

 1. Документ за самоличност – лична карта.
 2. Здравноосигурителна книжка.
 3. Лична амбулаторна карта.
 4. Копие от решение на ТЕЛК, или друг документ /фактура/ за освобождаване от потребителска такса.
 5. Рентгенови снимки, лабораторни и функционални изследвания /ако има/.
 6. Епикризи от минали хоспитализации.
 7. Тоалетни принадлежности, вилица, лъжица и чаша, чехли, кърпа и пижама.

Дневен болничен режим

Дневният режим на пациентите в “СБАЛПФЗ-Враца” ЕООД е съобразен с конкретните отделения и заболявания, но като цяло е създаден за максимално ползотворно разпределение на времето.

Общият болничен режим е:

06.00 ч. – ставане от сън, термометриране;
06.00 – 06.30 ч. – личен тоалет;
06.30 – 07.30 ч. – изследвания, манипулации;
07.30 – 08.00 ч. – закуска;
08.00 – 08.30 ч. – подготовка за визитация;
08.30 – 10.00 ч. – визитация;
10.00 – 12.00 ч. – изследвания, консултации;
12.00 – 13.00 ч. – обяд;
13.00 – 14.00 ч. – лично свободно време;
14.00 – 16.00 ч. – следобедна почивка в леглото;
16.00 – 17.00 ч. – термометриране, следобедна визитация;
17.00 – 18.00 ч. – следобедни манипулации;
18.00 – 18.30 ч. – вечеря;
18.30 – 20.00 ч. – лично свободно време;
20.00 – 22.00 ч. – вечерна визитация, манипулации;
22.00 – 06.00 ч. – нощна почивка 

 

 

 

Total Page Visits: 677 - Today Page Visits: 1