Доставка на медикаменти 2020 г.

публикувано на: 17.1.2020 11:33

 

Обявление за прекратяване на процедура  публикувано на 03.08.2021 11:50

РЕШЕНИЕ прекратяване на процедура публикувано на: 22.07.2021 9:40

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЖРЕБИЙ  публикувано на: 17.03.2020 9:28

ПРОТОКОЛ 1 публикувано на: 04.03.2020 10:20

ПРОТОКОЛ 2 публикувано на: 04.03.2020 10:23

ПРОТОКОЛ 3 публикувано на: 04.03.2020 10:32

Решение 1 от 17.01.2020   публикувано на: 17.1.2020 11:33

Обявление за поръчка от 17.01.2020   публикувано на: 17.1.2020 11:34

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  публикувано на: 17.1.2020 11:37

Приложение 1 към Техническа спецификация-1  публикувано на: 17.1.2020 11:42

Документация   публикувано на: 17.1.2020 11:45

Проекто-договор  публикувано на: 17.1.2020 11:48

Проекто-договор  публикувано на: 17.1.2020 11:49

Образец 4.1  публикувано на: 17.1.2020 11:51

Образец № 1  публикувано на: 17.1.2020 11:53

Образец № 2  публикувано на: 17.1.2020 11:55

Образец № 3  публикувано на: 17.1.2020 11:56

Образец № 4  публикувано на: 17.1.2020 11:57

Образец № 5  публикувано на: 17.1.2020 11:58

 

ЕЕДОП   публикувано на: 17.1.2020 12:02

 

Разяснение по ЗОП-1 21.01.220  публикувано на: 21.1.2020 14:01

Съобщение отваряне ценови предложения  публикувано на: 24.02.2020 г. 14:28

 

 

 

 

Total Page Visits: 1063 - Today Page Visits: 1