Доставка на консумативи и реактиви за КЛ и микробиологична лаборатория

публикувано на: 13.02.2020 г. 15:00

 

Обявление за прекратяване на поръчка от 28.02.2020  публикувано на: 28.02.2020 г. 13:52

Решение прекратяване процедура  публикувано на: 24.02.2020 г. 14:26

Разяснение  публикувано на: 19.02.2020 г. 15:09

Решение за откриване на процедура   публикувано на: 13.02.2020 г. 15:01

Обявление за поръчка  публикувано на: 13.02.2020 г. 15:02

Документация  публикувано на: 13.02.2020 г. 15:04

Образец № 1  публикувано на: 13.02.2020 г. 15:05

Образец № 2  публикувано на: 13.02.2020 г. 15:06

Образец № 3 публикувано на: 13.02.2020 г. 15:07

Образец № 4  публикувано на: 13.02.2020 г. 15:08

Образец № 5 публикувано на: 13.02.2020 г. 15:09

Проекто-договор публикувано на: 13.02.2020 г. 15:10

Проекто-договор публикувано на: 13.02.2020 г. 15:10

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ публикувано на: 13.02.2020 г. 15:12

Приложения ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЗИЯ публикувано на: 13.02.2020 г. 15:13

Приложения Ценово предложение публикувано на: 13.02.2020 г. 15:15

 

ESPD  (след като го свалите, разархивирайте съдържанието)  публикувано на: 13.02.2020 г. 15:16

 

 

 

 

 

 

Total Page Visits: 156 - Today Page Visits: 1