Доставка на консумативи и реактиви за КЛ и микробиологична лаборатория

 

Публикувано на 20.03.2020 13:00

 

 

Обявление за прекратяване на процедура  публикувано на: 06.08.2021 11:38

РЕШЕНИЕ прекратяване процедура публикувано на: 22.07.2021 9:32

Решение откриване процедура   публикувано на: 20.03.2020 13:02

Обявление от 20.03.2020  публикувано на: 20.03.2020 13:05

Документация консумативи 2020  публикувано на: 20.03.2020 13.07

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  публикувано на: 20.03.2020 13.09

Приложение 1 към техническа спецификация публикувано на: 20.03.2020 13.10

Образец № 1  публикувано на: 20.03.2020 13.10

Образец № 2  публикувано на: 20.03.2020 13.11

Образец № 3  публикувано на: 20.03.2020 13.13

Образец № 4  публикувано на: 20.03.2020 13.15

Образец № 4.1 Приложение на ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  публикувано на: 20.03.2020 13.16

Образец № 5  публикувано на: 20.03.2020 13.17

Проекто-договор  публикувано на: 20.03.2020 19

 

ЕДОП  (след като го свалите, разархивирайте съдържанието) –   публикувано на: 20.03.2020 13.20

 

 

 

 

Total Page Visits: 1017 - Today Page Visits: 1